Nyhetsbrev, mars 2020

Årets första månader har nu passerat, och mycket har handlat och handlar fortfarande om coro­na­virus. Även hos oss, vi tvingades ställa in ett arrangemang den 13 mars, till vilket många var anmälda. I övrigt har vi hunnit summerat 2019, både verk­samhets- och bokslutsmässigt.

Du kan läsa mer i NYHETSBREV 2020-03 om hur 2019 har gått, både vad gäller ekonomi och insatser.