Slutrapport, Mariamottagning Mellersta Skåne

Vid årsskiftet avslutades insatsen Mariamottagning, mellersta Skåne. Insatsen syftade till att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja för unga under 24 år med alkohol- eller drogproblem. Målet var att med en samlad organisation arbeta med skadligt bruk av substanser och erbjuda hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Under projekttiden har verksamheten öppnat och tagit emot målgruppen för rådgivning, stöd och behandling. Stor vikt har lagts vid att organisera en integrerad verksamhet på alla nivåer och funktioner inom teamet som syftar till att ge mervärde för målgruppen. Aktiviteter och samverkan har skett i syfte att göra mottagningen känd och attraktiv för målgruppen.

Mottagningen har nått 276 unga samt deras närstående.

I länkade dokument återfinner du slutrapporten för insatsen.