Utvärdering av Mariamottagning Mellersta Skåne

Vid start av insatsen Mariamottagning i mellersta Skåne hösten 2018, kom målgruppen vara barn och unga vuxna som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och deras anhöriga. Någon undre åldersgräns fanns inte medan den övre åldersgränsen var 23 år i normalfallet. Anhörig, med eller utan att den unga är aktuell på mottagningen, ingick i målgruppen.

Målgruppen utgick i första hand från begrepp som avser vårdtyngd och hur etablerat missbruk personen har. 

Slutrapporten finns publicerad här sedan tidigare, och bifogat finns även en utvärdering av insatsen.