Slutrapport -DigIT

Vid årsskiftet avslutades insatsen DigIT.

DigIT planerades  i samverkan mellan Burlövs kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet drevs av Burlövs kommun. Syftet var att höja den digitala kompetensen hos individer i Burlövs kommun då utvecklingen inom offentlig förvaltning går mot fler digitala samhällstjänster och färre personliga kontakter. DigIT har framförallt resulterat i att dess deltagare har fått stöd i och utbildning i användandet av kommunens och Arbetsförmedlingens digitala tjänster. De deltagare som sedan innan inte använt sig av/eller hade BankID, har och använder det idag. Projektet nådde ej upp till det förväntade målet gällande antal inskrivna deltagare då processen försenades av den pågående Corona-pandemin, av samma anledning påverkades även arbetsmetoden som anpassades från gruppträffar till individuella möten. Målet om en utveckling av samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fick också justeras eftersom de båda myndigheternas förutsättningar att delta i projektet förändrades. Projektet har genom kartläggning och arbete med deltagare undersökt framgångsfaktorer och metoder för att överkomma försvårande faktorer för individens digitala delaktighet.

I länkade dokument återfinner du slutrapporten för insatsen.