Slutrapport och utvärdering REKO på riktigt

REKO på riktigt –  Finsam Burlöv-Staffanstorp

REKO på riktigt är ett samverkansprojekt mellan olika primärvårdsenheter, Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Finsam-förbunden Burlöv-Staffanstorp och Kävlinge-Lomma är uppdragsgivare och får varsin slutrapport där insatser på primärvårdsenheterna i respektive upptagningsområde presenteras. Projekttid sep-19 tom feb-21, projektet kom igång på HMC nov-19 då REKO anställdes i Hjärup.

Hälsomedicinskt center (HMC) HMC Hjärup
REKO är nu en självklar funktion på HMC, samverkan internt och med andra aktörer har förbättrats. Administrativ tid som läkare lägger på sjukskrivningsfrågor har minskat och så även telefonsamtal rörande sjukskrivning som sjuksköterskor behöver hantera. Nätverk för REKO är igång såväl med online-träffar som mailkontakt vid frågor och tips. Gemensam syn på hälsa och ohälsa mellan olika enheter finns via REKO-nätverk.
Kostnader för REKO HMC har blivit lägre än den budgeterade summan för projektet.

HMC Staffanstorp REKO finns ej fysiskt på plats på enheten men REKO i Hjärup har kontakt med patienter som är listade på enheten, personal i Staffanstorp kontaktar REKO vid frågor samt bokar patienter till REKO i Hjärup.
Vårdcentralen Staffanstorp Denna enhet skulle ha deltagit i projektet men kom inte igång med REKO-funktionen och har alltså inte deltagit alls. Alla insatser som beskrivs i denna rapporten gäller alltså HMC Hjärup och HMC Staffanstorp.

I länkade dokument återfinner du Slutrapport och Slututvärdering för REKO på riktigt.