Slutrapport kartläggning kring insatser vid samsjuklighet

Idén till kartläggningen var en följd av att socialtjänsten och hälso- och sjukvården under många år hade uppmärksammat att gruppen personer med samsjuklighet ofta har hamnat utanför systemet och inte får de insatser de […]

Läs mer

Slutrapport och utvärdering REKO på riktigt

REKO på riktigt –  Finsam Burlöv-Staffanstorp REKO på riktigt är ett samverkansprojekt mellan olika primärvårdsenheter, Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Finsam-förbunden Burlöv-Staffanstorp och Kävlinge-Lomma är uppdragsgivare och får varsin slutrapport där insatser på primärvårdsenheterna […]

Läs mer

Slutrapport -DigIT

Vid årsskiftet avslutades insatsen DigIT. DigIT planerades  i samverkan mellan Burlövs kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet drevs av Burlövs kommun. Syftet var att höja den digitala kompetensen hos individer i Burlövs kommun då utvecklingen inom […]

Läs mer

Nyhetsbrev från juni 2020

Nu är äntligen den blomstertid här och sällan har den väl varit så efterlängtad som i år. Vi har haft ett påfrestande första halvår i skuggan av covid-19, och mycket har varit annorlunda. Även […]

Läs mer