DigIT Burlöv

Syftet med insatsen är att kommunen vill utbilda och stärka individer i Burlövs kommun till att kunna ta ett större ansvar för sin tillvaro och egenförsörjning och för att kunna förhålla sig till det digitaliserade samhälle vi lever i idag med dess olika krav samt att bidra till att öka möjligheterna till självförsörjning på lång sikt.

Målgruppen är Burlövsbor i åldern 18 – 64 år med kunskapsbrister och behov av utbildning i detta område. Personer blir anvisade av socialsekreterare, försäkringskassa och arbetsförmedling samt personer som söker sig till utbildningen på egen hand.

Förväntat resultat är självständighet, stärkt självkänsla, egenförsörjning och att berörda myndigheter inte behöver lägga så mycket resurser på att hjälpa, förklara hur man gör i systemen samt att be om kompletterande uppgifter där personer inte fyllt i rätt uppgifter i systemen.

1 person ska på deltid hålla i utbildningsblock för målgruppen och insatsen planeras pågå från 1/9-2019 till 31/8-2020

Här kan du läsa ansökan till insatsen.

Hoppa till navigering