Förstudie – unga som ansöker om ekonomiskt bistånd

Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen har beviljats medel för att genomföra en förstudie avseende ungdomar i åldern 18-24 år som är bosatta i Staffanstorps kommun och som ansöker om försörjningsstöd.

Syftet är att genomföra en mindre förstudie under 3 månader gällande gruppen unga (18-24 år) som ansöker om försörjningsstöd för att öka förståelsen för varför dessa personer inte kommer i sysselsättning. Målsättningen är även att förstå varför gruppen mer än fördubblats i ålderspannet 23-24 år.

Avsikten och målet för verksamheten är att via förstudien förstå vilka faktorer som ligger bakom gruppens oförmåga att studera eller arbeta för att bli/vara självförsörjande samt ge förslag på nya arbetsmetoder för att nå även denna grupp i existerande samverkansgrupper. Förväntat resultat är att gruppen inom åldersspannet som söker ekonomiskt bistånd ska minska.

Verksamhetsmål – är att efter genomförd förstudie nå fler unga med stöd kring studier eller sysselsättning som kan leda till att personen blir själförsörjande.

Resultatmål – att personerna får en meningsfull sysselsättning, mål för framtiden och en väg ut ur biståndsberoende.

Beräknad projekttid är 170101 till och med 170331.

Här finner din ansökan till insatsen samt slutrapporten.

Hoppa till navigering