InSam

Syftet med projektet är att bidra till att minska antalet långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka andelen nyanlända personer i arbete eller studier. Projektet syftar vidare till att finna rutiner och arbetssätt för att få delarna att driva mot snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Målgruppen är nyanlända upp till 36 månader efter kommunplacering som har svårt att tillgodogöra sig insatser på grund av psykisk ohälsa.

Målet med insatsen är bland annat:

  • Att korta tiden till arbete och öka antalet nyanlända med egen försörjning.
  • Att planera insatser och arbetsmetoder för att möta behovet hos individer med ansträngande psykosocial situation på grund av flykt.
  • Att utveckla metoder och arbetsmodeller inom och mellan myndigheterna som efter projektets slut kan fortsätta som en permanent del av arbetet med målgruppen.
  • Att individens egenmakt skall stärkas så att individen bättre kan företräda sig själv i kontakt med vård, myndigheter och i sitt arbetssökande.

Aktiviteter

Behandling PTSD genom Röda Korset. Start september, 2018. 20 platser per år med öppning för en utökning senare i projektet om utökat behov finns.

Vägledande samtalsgrupper. Start april, 2018. Planerad genomströmning 80 platser per år

Aktiviteter genom INitiativet Lund och NAD som är redan pågående projekt som det sker samarbete med. Arbetsförmedlingen har 15 heltidsplatser och Lunds kommun har 10 heltidsplatser hos INitiativet Lund. En person kan använda en, två eller alla tre delarna som ingår i projektet. Det avgörs utifrån det individuella behovet.

Medverkande är de fyra samordningsförbunden Burlöv-Staffanstorp, Lund, Kävlinge/Lomma samt MittSkåne (Eslöv, Höör, Hörby)

Insatsen avslutad i förtid

Planerad insatsperiod var april 2018 – mars 2021. Insatsen avslutades per den 31 december 2019 på huvudmannen (Arbetsförmedlingens) begäran och baserat på den omorganisation som pågick inom Arbetsförmedlingen.

De fyra förbunden beslöt emellertid att fortsätta med PTSD-delen vilken bedrivs i Röda Korsets regi ännu ett halvår, och denna del av insatsen fortgår således till 2020-06-30.

Här finner du ansökan till insatsen
Hösten 2018 gjordes en delrapport
Även hösten 2019 gjordes en delrapport, som emellertid visade sig vara en slutrapport, eftersom insatsen avslutades därefter.

Hoppa till navigering