Kartläggning av insatser kring samsjuklighet

Workplace By: pixabay.com Foto: Epicantus

Uppdragsidén är att genomföra en kartläggning av målgruppen personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom och missbruk). Socialstyrelsens definition av samsjuklighet är:

 ”Med samsjuklighet menas här att en person samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för missbruk eller beroende och för någon annan form av psykisk störning” (Socialstyrelsen 2015, s 64).

Syftet med uppdraget är att under en sexmånadersperiod göra en kartläggning gällande gruppen för att

  • undersöka antalet individer som befinner sig inom målgruppen i åldern 18 år och uppåt, som har en samsjuklighetsdiagnos i Burlövs kommun
  • undersöka den lokala samverkansstrukturen och vilka metoder som används och är verksamma för att dessa personer ska få bästa möjliga stöd.
  • ge förslag på nya arbetsmetoder för att nå denna grupp, antingen med befintliga eller ut­öka­de resurser

I uppdraget ingår en socionom anställd på 50 % av individ- och familjeomsorgen i Burlövs kommun under sex månader, från 1 januari till 30 juni 2020.

Här kan du läsa ansökan till insatsen.

 

Hoppa till navigering