Accelerera

Burlöv och Staffanstorps kommuner har ingått i ett finansiellt samordningsförbund (Finsam) tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Ett gemensamt projekt, Accelerera, startade i april år 2013. Syftet med projektet var att minska antalet arbetslösa unga och förebygga långvarigt samhällsstöd i Burlöv och Staffanstorps kommuner, samt att bygga upp en hållbar samverkansstruktur mellan Samordningsförbundet Burlöv – Staffanstorps medlemmar.

Accelerera Staffanstorp –Burlöv har under 2014 bytt form och fortsätter under 2015 som Accelerera Staffanstorp (samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Staffanstorps kommun).

Många unga tar inte den kontakt med myndigheterna som är behövlig för att komma vidare till arbete/studier och får därmed inte tillgång till det stöd som finns i samhället. Målet med projektet är att unga som är bosatta i Burlöv och Staffanstorp kommuner ska kunna försörja sig själva genom studier eller arbete genom;

  • att underlätta den första kontakten med myndigheterna genom kartläggning, informationsarbete och uppsökande verksamhet,
  • att minska antalet arbetslösa unga,
  • att korta ner ungas tid som arbetslösa.

Mer om projektet finns att läsa på :

Utvärdering ”Accelerera Burlöv-Staffanstorp”

Accelerera Staffanstorp, slutrapport

Hoppa till navigering