Unga med aktivitetsersättning

planning Foto Startup Stock Photos by Pexels

Syftet med insatsen är att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet, på vägen till självförsörjning och målet är att förstudien ska leda fram till konkret förslag på insats som är väl förankrad i samtliga myndigheter.

Målgruppen kommer att kartläggas, vad gäller antal och vilken typ av aktivitet som för närvarande pågår. De verksamheter som finns för målgruppen i aktuella kommuner ska kartläggas genom intervjuer och personlig kontakt i varje kommun. Samtal kommer att föras kring tidigare lyckade resultat och verksamhet och vad som behöver förändras, förbättras eller kompletteras.

Projektet har två processledare (50 % vardera) och en arbetsgrupp som består av representanter för berörda samordningsförbund, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kartläggningen, via intervjuer och diskussioner med berörd personal, förväntas leda till dels en bättre kännedom om vad som redan finns tillgängligt för målgruppen dels mer konkreta förslag till fortsatt arbete i form av ett fortsatt finsamprojekt.

Tidsplanen är 4 + 4 månader. Fördelat på en period om 4 månader av kartläggning följt av en workshop kring resultatet av denna och därefter 4 månader fortsatt förankringsarbete i kommunerna kring hur vi fortsätter. Avslutning i form av en till workshop.

Insatsen pågår under perioden 201709-201805.

Här kan du läsa ansökan för insatsen.
Delrapporten för insatsen finner du här och slutrapporten finns här.

Hoppa till navigering