Inbjudan till allmänheten budgetmöte FINSAM Burlöv-Staffanstorp

Välkommen på Samordningsförbundets Burlöv-Staffanstorps styrelsemöte den  den 25 november 2021. Mötet är offentligt så allmänheten är välkommen att lyssna på sammanträdet. Budget för 2022 ska fastställas och enligt Förbundsordningen ska detta ske på ett […]

Läs mer

Nyhetsbrev, juli 2021

Nu har halva sommaren gått och i takt med att antalet vaccinerade ökar kan vi förhoppningsvis återgå till något som liknar det normala. Efter sommaren är vi tillbaka och då ser vi fram emot […]

Läs mer

Slutrapport kartläggning kring insatser vid samsjuklighet

Idén till kartläggningen var en följd av att socialtjänsten och hälso- och sjukvården under många år hade uppmärksammat att gruppen personer med samsjuklighet ofta har hamnat utanför systemet och inte får de insatser de […]

Läs mer

Slutrapport och utvärdering REKO på riktigt

REKO på riktigt –  Finsam Burlöv-Staffanstorp REKO på riktigt är ett samverkansprojekt mellan olika primärvårdsenheter, Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Finsam-förbunden Burlöv-Staffanstorp och Kävlinge-Lomma är uppdragsgivare och får varsin slutrapport där insatser på primärvårdsenheterna […]

Läs mer

Slutrapport -DigIT

Vid årsskiftet avslutades insatsen DigIT. DigIT planerades  i samverkan mellan Burlövs kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet drevs av Burlövs kommun. Syftet var att höja den digitala kompetensen hos individer i Burlövs kommun då utvecklingen inom […]

Läs mer

Coronaviruset – det här gäller

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset, har Försäkringskassan skapat en särskild sida med aktuell information gällande socialförsäkringsfrågor med anledning av pandemin. Här lägger de ut information som gäller både privatpersoner […]

Läs mer