Verksamhet

planning Foto rawpixel.com by Pexels

Samordningsförbundet har fem uppdrag för sin verksamhet. Två av dem handlar om att besluta om medelsanvändning i allmänhet och medel för individinriktade insatser i synnerhet. Medelsanvändningen måste följas upp regelbundet genom ekonomiska avstämningar och periodiska rapporter.

Ett av förbundets huvuduppdrag är att formulera mål och riktlinjer för förbundets verksamhet. Dessa riktlinjer tas fram i form av budget och verksamhetsplan.

Nedan presenteras förbundets verksamhetsplaner, budgetar, ekonomiska rapporter och förbundsordning.

Verksamhetsår 2020

Verksamhetsår 2019

Verksamhetsår 2018

Verksamhetsår 2017

Verksamhetsår 2016

Verksamhetsår 2015

Verksamhetsår 2014

Förbundsordning

 

 

Hoppa till navigering