GDPR – Dataskyddsombud

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsför-ordningen (GDPR). I samband med det nya EU-förordningen GDPR vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

För förbundet är det viktigt att hantera och lagra relevanta person- och kontaktuppgifter för att kunna arbeta effektivt och lagenligt med förbundets medelsfördelning, utbetalningar, ansökningar, beslutsprocesser och revision.

Om du ansöker om medel, medverkar på förbundets möten antingen som ledamot eller tillfällig besökare lagras dina personuppgifter för den tid som förbundet är ålagd att spara materialet utifrån gällande lagstiftning kring t.ex. arkivering, revision, offentlighetsprincip (offentlighet- och sekretesslag) och kommunallag.

Förbundet lämnar vidare nödvändiga personuppgifter till vår leverantör av ekonomi- och personaltjänster samt till berörda myndigheter såsom skatteverk, KPA, revisorer samt sakkunniga biträden m.fl.

Har du några frågor eller funderingar vänligen kontakta förbundschefen.

Vårt dataskyddsombud är Martin Axelsson på ATEA och du kan nå honom via e-post

 

Hoppa till navigering