Länkar och mallar

network Foto blickpixel pixabay by Pexels

http://www.finsam.se/start information om finansiell samordning

http://nnsfinsam.se/ nationella nätverket för samordningsförbund samt kunskapsbank http://nnsfinsam.se/kunskapsbanken.aspx

http://www.susam.se/start Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Parternas hemsidor
http://burlov.se/
https://staffanstorp.se/
https://www.skane.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/
https://www.forsakringskassan.se/

Mallar

Nationella rådet har tagit fram en instruktion samt mall för behovsanalys.

Hoppa till navigering