Lokal behovsanalys

Samordningsförbundet har genomfört en lokal behovsanalys som innehåller statistik kring olika målgrupper på kommunal, regional och nationell nivå, omvärldsbevakning samt intervjuer med parter kring den lokala samverkan. Nedan finner du rapporterna.

 

Hoppa till navigering