Medelsansökan

application Foto Glenn Carstens-Peters Unsplash by Pexels

Här finner du information om hur du kan ansöka om medel från samordningsförbundet för insatser inom din verksamhet.

Medelsansökan är kompletterad med en bilaga, vilken är framtagen av Nationella rådet och arbetsgivarorganisationen Sobona i syfte att tydliggöra arbetsmiljöansvaret i samordningsför­bund. När samordningsförbundet finansierar en insats som genomförs av medlemparternas medarbetare är det ytterst hos vem medarbe­taren är anställd samt, i vilken lokal som insatsen genomförs som avgör vem som är ansvarig för arbetsmiljön. Det är alltså inte hur en insats finansieras som avgör ansvarsfrågan i arbetsmiljöarbetet.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta förbundschefen.

Riktlinjer medelsansökan

Medelsansökan-till-Samordningsförbundet-Burlöv

Hoppa till navigering