SamTeam, samverkansteamet

Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen har en lång samverkansrelation inom olika områden, med goda exempel och resultat, som t ex Resurs Burlöv, PEAK, Tillväxtresan, Komvux m m.

Under förändrade förutsättningar för både kommunen och Arbetsförmedlingen finns det ett behov av att förändra befintliga samverkansformer och pröva nya arbetssätt som gynnar både sökande, arbetsgivare och våra verksamheter. Som en viktig samverkanspart i insatsen ingår även Försäkringskassan.

Syftet med insatsen är:

 • Utvecklad samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utifrån nya förutsättningar och särskilt ta tillvara ny teknik
 • Ökat kunskaps- och informationsutbyte mellan kommunen, AF och Försäkringskassan
 • Åstadkommet underlättat flöde mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • Långsiktig kompetensförsörjning för arbetsgivare i samverkan mellan parterna
 • Rätt utbildning med rätt stöd utifrån behov hos invånare och arbetsgivare

Målen är:

 • Ökad kommunikation/information
 • Ökat kunskapsutbyte
 • Bredare kontaktytor
 • Ökad tillgänglighet
 • Anpassade samverkansytor
 • Anpassade verksamheter

På individnivå är målet att individen upplever ett bättre individuellt stöd som resultat av ökad förståelse för varandras (parternas) insatser, arbetssätt, metoder, målgrupper.

Insatsen inleds den 1 april 2020 och avslutas den 31 mars 2021.

 

Detta skulle underlätta ett gemensamt agerande kring individen, t ex via en bättre dialog kring arbetssökandes planering.

Hoppa till navigering