Samverkansakademi

education Foto diannehope14 pixabay by Pexels

Samverkansakademi är en förbundsövergripande insats i samarbete med Försäkringskassan i och Arbetsförmedlingen. De beröra förbunden är Lund, Lomma-Kävlinge, Mitt Skåne (Eslöv-Höör-Hörby) samt Burlöv-Staffanstorp.

Samverkansakademins uppdrag är att öka samverkan mellan olika aktörer som individerna möter till exempel genom att erbjuda utbildningar och föreläsningarna till aktörerna och organisation samt att vid dessa tillfällen bidra till att samverkan främjas.

Aktuella seminarium och föreläsningar hittar du under nyheter här på hemsidan.

 

 

Hoppa till navigering