Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Tillsammans kan vi uträtta mer

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Läs mer »

Frukostmöte den 13 mars!

En plats för alla – pusselbitar du kan bidra med för utrikesfödda kvinnors delaktighet i svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknaden präglas av förändring och vi ser en inbromsning av konjunkturen, vilket gör det ännu viktigare att […]

Läs mer »

Nyhetsbrev, december 2019

Ett år går fort och redan befinner vi oss i december månad 2019! Under året har flera insatser pågått, några har avslutats och ytterligare några har beviljats medel från 2019 eller 2020 och befinner […]

Läs mer »

Frukostmöte 6/9 – ADHD som en tillgång

Fredagen den 6/9 bjuder samordningsförbundet in sina parter till frukostmöte kring ADHD som en tillgång. Morgonens talare är Hanna Hildeman.  Mer information finns i inbjudan. 

Läs mer »

Slutrapport Resurs Burlöv

Den externa utvärderaren ASKing är nu klar med sin utvärdering av insatsen Resurs Burlöv. Du finner rapporten här och kan även läsa tidigare delrapporter under insatsen här på hemsidan.

Läs mer »

Nyhetsbrev sommaren 2019

Här ges en kort presentation av nuläget i förbundet.

Läs mer »

Frukostmöte 17 maj – Psykisk ohälsa

Fredagen den 17/5 bjuder samordningsförbundet in sina parter till frukostmöte kring psykisk ohälsa. Morgonens talare är Camilla Olsson.  Mer information finns i inbjudan.  I Burlövs tidningen (nr 2, 2019) finns även en artikel med […]

Läs mer »

Samverkansakademin 10 maj – Samverkan och kunskapsutbyte utifrån case

Samverkansakademin bjuder in till workshop med fokus på case kring långtidssjukskrivna och personer utan SGI.  Under en förmiddag får du möjlighet att träffa kollegor från andra myndigheter för att diskutera verklighetsbaserade case kring ett […]

Läs mer »

15/5 workshop – utvärdering Resurs Burlöv

Onsdagen den 15/5 bjuder samordningsförbundet in berörda parter till workshop avseende utvärdering av Resurs Burlöv. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer »

26/4 Frukostmöte – Salutogent förhållningssätt

Fredagen den 26/4 bjuder samordningsförbundet in sina parter till ett frukostmöte kring salutogent förhållningssätt. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer »

6/11 Workshop i effektiv samverkan kring nollplacerade

Insatsen metodimplementering kring nollplacerade bjuder in till workshop för effektiv samverkan kring nollplacerade. Dagen leds av Stefan Persson från Rhetikfabriken som har lång erfarenhet av samverkansfrågor med speciellt fokus på innovation och förnyelse av offentlig […]

Läs mer »