Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Tillsammans kan vi uträtta mer

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Läs mer »

Nyhetsbrev sommaren 2019

Här ges en kort presentation av nuläget i förbundet.

Läs mer »

Frukostmöte 17 maj – Psykisk ohälsa

Fredagen den 17/5 bjuder samordningsförbundet in sina parter till frukostmöte kring psykisk ohälsa. Morgonens talare är Camilla Olsson.  Mer information finns i inbjudan.  I Burlövs tidningen (nr 2, 2019) finns även en artikel med […]

Läs mer »

Samverkansakademin 10 maj – Samverkan och kunskapsutbyte utifrån case

Samverkansakademin bjuder in till workshop med fokus på case kring långtidssjukskrivna och personer utan SGI.  Under en förmiddag får du möjlighet att träffa kollegor från andra myndigheter för att diskutera verklighetsbaserade case kring ett […]

Läs mer »

15/5 workshop – utvärdering Resurs Burlöv

Onsdagen den 15/5 bjuder samordningsförbundet in berörda parter till workshop avseende utvärdering av Resurs Burlöv. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer »

26/4 Frukostmöte – Salutogent förhållningssätt

Fredagen den 26/4 bjuder samordningsförbundet in sina parter till ett frukostmöte kring salutogent förhållningssätt. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer »

6/11 Workshop i effektiv samverkan kring nollplacerade

Insatsen metodimplementering kring nollplacerade bjuder in till workshop för effektiv samverkan kring nollplacerade. Dagen leds av Stefan Persson från Rhetikfabriken som har lång erfarenhet av samverkansfrågor med speciellt fokus på innovation och förnyelse av offentlig […]

Läs mer »

Regional inspirationsdag

Regionala nätverket för samordningsförbund i Skåne bjuder in till inspirationsdag i Eslöv. Du finner mer information i inbjudan

Läs mer »

3/10 Idéworkshop kring lokal samverkan

Samordningsförbundet bjuder in parterna till en idéworkshop kring lokal samverkan. Vänligen se inbjudan för mer information. Hjärtligt välkomna!

Läs mer »

14/9 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Fjärde seminariet är fredagen den 14:e september. Föreläsare är Henrik Larsson som ska prata […]

Läs mer »

Föreläsningar inom PTSD

Insatsen InSam erbjuder föreläsningar på grundläggande och fördjupningsnivå inom PTSD. Den 12 september sker den grundläggande föreläsningen och den 11 oktober sker fördjupningen. Vänligen se respektive inbjudan för information och kontaktuppgifter avseende anmälningar. Grundläggande […]

Läs mer »