Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Tillsammans kan vi uträtta mer

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Läs mer »

Samordningsförbundet, dina personuppgifter och GDPR.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsför-ordningen (GDPR). I samband med det nya EU-direktivet GDPR vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. För förbundet är det viktigt att hantera och lagra […]

Läs mer »

Lokal behovsanalys

Samordningsförbundet har genomfört en lokal behovsanalys som innehåller statistik kring olika målgrupper på kommunal, regional och nationell nivå, omvärldsbevakning samt intervjuer med parter kring den lokala samverkan. Rapporten finner du här.

Läs mer »

20/4 frukostmöte SIP – Samordnad individuell plan

Fredagen den 20/4 bjuder samordningsförbundet in sina parter kring SIP – samordnad individuell plan. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer »

13/4 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Tredje seminariet är fredagen den 13:e april. Föreläsare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som ska […]

Läs mer »

9/2 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Andra seminariet är fredagen den 9:e februari. Se inbjudan för mer information

Läs mer »

15/12 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Första seminariet är fredagen den 15:e december. Se inbjudan för mer information.

Läs mer »

Frukostmöte 17/11 – psykisk hälsa

Fredagen den 17:e november bjuder samordningsförbundet in sina parter på frukostmöte. Presentatör för dagen är Mikaela Jarvinger. Se inbjudan för mer information.

Läs mer »

Styrelsemöte med budget och verksamhetsplan 2018

Tisdagen den 14:e februari sammanträder styrelsen för samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp i rådhuset i Staffanstorp och på mötet fattas beslut om budget 2018. Mötet börjar kl 09:00.

Läs mer »

Mall för behovsanalys

Nationella rådet har tagit fram instruktioner samt mall för behovsanalys mer information finns under rubriken länkar och mallar.

Läs mer »

Frukostmöte 31/5 -2017

Samordningsförbundet bjuder in till frukostmöte med frågeställningen; vad händer med ett ärende på försäkringskassan?

Läs mer »