Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Tillsammans kan vi uträtta mer

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Läs mer »

Regional inspirationsdag

Regionala nätverket för samordningsförbund i Skåne bjuder in till inspirationsdag i Eslöv. Du finner mer information i inbjudan

Läs mer »

3/10 Idéworkshop kring lokal samverkan

Samordningsförbundet bjuder in parterna till en idéworkshop kring lokal samverkan. Vänligen se inbjudan för mer information. Hjärtligt välkomna!

Läs mer »

14/9 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Fjärde seminariet är fredagen den 14:e september. Föreläsare är Henrik Larsson som ska prata […]

Läs mer »

Föreläsningar inom PTSD

Insatsen InSam erbjuder föreläsningar på grundläggande och fördjupningsnivå inom PTSD. Den 12 september sker den grundläggande föreläsningen och den 11 oktober sker fördjupningen. Vänligen se respektive inbjudan för information och kontaktuppgifter avseende anmälningar. Grundläggande […]

Läs mer »

Samordningsförbundet, dina personuppgifter och GDPR.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsför-ordningen (GDPR). I samband med det nya EU-direktivet GDPR vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. För förbundet är det viktigt att hantera och lagra […]

Läs mer »

Lokal behovsanalys

Samordningsförbundet har genomfört en lokal behovsanalys som innehåller statistik kring olika målgrupper på kommunal, regional och nationell nivå, omvärldsbevakning samt intervjuer med parter kring den lokala samverkan. Rapporten finner du här.

Läs mer »

20/4 frukostmöte SIP – Samordnad individuell plan

Fredagen den 20/4 bjuder samordningsförbundet in sina parter kring SIP – samordnad individuell plan. Mer information finns i inbjudan. Hjärtligt välkommen!

Läs mer »

13/4 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Tredje seminariet är fredagen den 13:e april. Föreläsare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som ska […]

Läs mer »

9/2 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Andra seminariet är fredagen den 9:e februari. Se inbjudan för mer information

Läs mer »

15/12 Seminarieserie – Är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre

Samverkansakademin bjuder in till en seminarieserie på temat – är det utanförskapet som blir större eller innanförskapet som blir trängre? Första seminariet är fredagen den 15:e december. Se inbjudan för mer information.

Läs mer »