Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Tillsammans kan vi uträtta mer

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Läs mer »

Frukostmöte 17/11 – psykisk hälsa

Fredagen den 17:e november bjuder samordningsförbundet in sina parter på frukostmöte. Presentatör för dagen är Mikaela Jarvinger. Se inbjudan för mer information.

Läs mer »

Styrelsemöte med budget och verksamhetsplan 2018

Tisdagen den 14:e februari sammanträder styrelsen för samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp i rådhuset i Staffanstorp och på mötet fattas beslut om budget 2018. Mötet börjar kl 09:00.

Läs mer »

Mall för behovsanalys

Nationella rådet har tagit fram instruktioner samt mall för behovsanalys mer information finns under rubriken länkar och mallar.

Läs mer »

Frukostmöte 31/5 -2017

Samordningsförbundet bjuder in till frukostmöte med frågeställningen; vad händer med ett ärende på försäkringskassan?

Läs mer »

Frukostmöte 31/3-2017

Samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp bjuder i samverkan med Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma in till frukostmöte kring temat etablering och integration.

Läs mer »

Frukostmöte 25/11-2016

Fredagen den 25 november anordnare Samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp ett frukostmöte med en interaktiv workshop tillsammans med Tillitsverket för våra samverkansparter.

Läs mer »

Unga närmare arbetsmarknaden med samverkan via samordningsförbunden

Försäkringskassan har publicerat en rapport som visar att unga som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden befinner sig närmare arbetsmarknaden än dem i referensgruppen.

Läs mer »

Rapport om FINSAM: roll i framtidens välfärd

Förstudien Framtidens välfärd – Fler vägar in

Läs mer »