Hand shake Foto: Rawpixel.com by Pexels

Tillsammans kan vi uträtta mer

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Läs mer »

Frukostmöte 31/3-2017

Samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp bjuder i samverkan med Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma in till frukostmöte kring temat etablering och integration.

Läs mer »

Frukostmöte 25/11-2016

Fredagen den 25 november anordnare Samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp ett frukostmöte med en interaktiv workshop tillsammans med Tillitsverket för våra samverkansparter.

Läs mer »

Unga närmare arbetsmarknaden med samverkan via samordningsförbunden

Försäkringskassan har publicerat en rapport som visar att unga som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden befinner sig närmare arbetsmarknaden än dem i referensgruppen.

Läs mer »

Rapport om FINSAM: roll i framtidens välfärd

Förstudien Framtidens välfärd – Fler vägar in

Läs mer »