Frukostmöte tillsammans med ESF Steget den 6 mars

Min väg tillbaka till passion för livet! Kiriakos Backis föreläser den 6 mars 2020 kl 08.30-10.00 i Burlöv om vägen tillbaka till livet och arbetslivet efter 15 år sjukdom. Kiriakos resa börjar som mobbat […]

Läs mer

Frukostmöte den 13 mars!

En plats för alla – pusselbitar du kan bidra med för utrikesfödda kvinnors delaktighet i svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknaden präglas av förändring och vi ser en inbromsning av konjunkturen, vilket gör det ännu viktigare att […]

Läs mer

Frukostmöte 31/5 -2017

Samordningsförbundet bjuder in till frukostmöte med frågeställningen; vad händer med ett ärende på försäkringskassan?

Läs mer

Frukostmöte 31/3-2017

Samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp bjuder i samverkan med Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma in till frukostmöte kring temat etablering och integration.

Läs mer

Frukostmöte 25/11-2016

Fredagen den 25 november anordnare Samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp ett frukostmöte med en interaktiv workshop tillsammans med Tillitsverket för våra samverkansparter.

Läs mer