Hoppa till huvudinnehåll

Samråd för avfallsplan 2023-2030

En ny avfallsplan håller på att formas. Staffanstorps kommun har tagit fram ett förslag som ska gälla för 2023–2030

Mellan den 17 januari och den 28 februari är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot. Under samrådstiden har ni som kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag möjlighet synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshanteringen. Den innehåller bland annat uppgifter om avfall som uppkommer inom kommunen, miljömål för avfallshanteringen samt åtgärder för att minska avfallets mängd inom kommunen.

Samrådshandlingen kommer även att finnas fysiskt tillgänglig på kommunens bibliotek/medborgakontor i Staffanstorp och Hjärup.

Synpunkter kan lämnas till och med den 28 februari 2023 och skickas skriftligen via e-post: teknik@staffanstorp.se

Eller via brevpost:

Staffanstorps kommun
Tekniska avdelningen
Torget 1
245 80 Staffanstorp

Alternativt till kommunbrevlådan i Rådhuset.

Stadsbyggnadsförvaltningen