Hoppa till huvudinnehåll

Granskningsförslag

Granskningsförslaget har fått namnet Översiktsplan 2020-2040. Genom den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi stärker Staffanstorps småstadskänsla genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

Granskningen är den andra av två formella tillfällen då det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningstiden slutade 2021-06-14. Granskningshandlingen visar riktningen för hur vi tillsammans utvecklar och bygger framtidens trygga och attraktiva Staffanstorp och är en vidareutveckling av samrådshandlingen – berikad genom värdefulla synpunkter och tankar som inkommit under samrådstiden från kommunmedborgare, organisationer och myndigheter. I granskningsförslaget har den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla arbetats in i den kommunövergripande översiktsplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen