Hoppa till huvudinnehåll

Samrådsförslag

Samrådstiden för förslaget pågick till den 4 oktober 2019.  Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och legat till grund för granskningsförslaget.

I början av hösten 2019 hölls tre samrådsmöten i form av ”öppet hus” mellan 12-19 på olika platser i kommunen. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget.

Den nya översiktsplanens samrådsförslag heter Framtidens kommun – Livsoas 2039 och granskningsförslaget heter Översiktsplan 2020-2040.

Stadsbyggnadsförvaltningen