Hoppa till huvudinnehåll

Åttevången – Detaljplan för del av Hjärup 18:2 med flera

Planens syfte för del av Hjärup 18:2 med flera är att möjliggöra bostäder på platsen där Hjärups före detta idrottsplats för närvarande ligger.

Detaljplanen har stöd i nuvarande översiktsplan för Staffanstorps kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen erhöll planuppdrag av Stadsbyggnadsnämnden under 2020. Samråd för detaljplanen förväntas ske tidigast 2024.

Stadsbyggnadsförvaltningen