Hoppa till huvudinnehåll

Åttevången – Detaljplan för del av Hjärup 4:2 med flera

Planens syfte för del av Hjärup 4:2 med flera är att möjliggöra skola, centrum och idrott på platsen där Hjärups före detta idrottsplats för närvarande ligger.

Detaljplanen har stöd i nuvarande översiktsplan för Staffanstorps kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen erhöll planuppdrag av Stadsbyggnadsnämnden under 2020. Samråd för detaljplanen förväntas ske under 2023.

Stadsbyggnadsförvaltningen