Applikation för trygghet

Hösten 2015 släpptes appen Coyards för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp. Staffanstorps kommun har varit med och utvecklat appen tillsammans med företaget Grannkompaniet AB. Med appen eller webbapplikationen kommunicerar grannar enkelt och säkert i slutna grupper.

Läs mer

Kommunen är först med ny app för grannsamverkan

På kulturnatten släpps ett helt nytt digitalt verktyg för att öka tryggheten i Staffanstorps kommun genom grannsamverkan. Verktyget är en app för smartphones och läsplattor samt plattform för datorer, som grannar kan använda för att hålla säker kontakt med varandra.

Läs mer