Ny stadieindelning på skolorna från höstterminen 2014

Kommunstyrelsen fattade den 7 oktober beslut om stadieindelning och lokalförsörjning för skolor i Staffanstorps kommun. Beslutet innebär att samtliga F-5 skolor från och med höstterminen 2014 ska övergå till stadieindelningen F-6.

Läs mer