Ställ frågor om kommunens årsredovisning

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag 24 april kl. 18. Ett av ärendena som behandlas vid sammanträdet är kommunens årsredovisning och i samband med det finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen.

Läs mer

Staffanstorps kommuns årsredovisning 2012

Kommunfullmäktige behandlade den 29 april Staffanstorps kommuns årsredovisning för 2012.
I årsredovisningen kan du bland annat läsa om kommunens ekonomiska ställning och om kommunens verksamhet under förra året.

Läs mer

Goda resultat i en utmanande tid

2012 var ett händelserikt och spännande år i Staffanstorps kommun. Läs vad kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) skriver i förordet till årsredovisningen för år 2012.

Läs mer