Gång- och cykelväg avstängd vid Anneroskolan

Mellan den 29 oktober och 14 februari 2020 kommer gång- och cykelvägen norr om Anneroskolan vara avstängd. Detta är ett led i arbetet med ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet norr och söder om Genvägen.

Läs mer

E22 avstängd vid Lund

Lunds kommun bygger för spårväg. Nu ska E22-bron mellan trafikplatserna Gastelyckan (21) och Lund norra (22) bytas. Därför stängs E22 vid Lund för all trafik (5–19 april) och hållplats Lund Norra Tpl (19 mars–21 maj).

Läs mer