Satsningar på barn

Flera stora investeringar inom förskola och skola görs av kommunen under 2014. Satsningarna sker främst inom IT, på sommarskola samt på vidareutbildningar för personal.

Läs mer

Allt samlat – lyckad satsning inom barn och familj

– Det har blivit jättehäftigt för nu kan vi skapa förändringar på riktigt ute i skolorna. Med allt samlat kan vi agera direkt. Sammanslagningen har gett oss helt nya möjligheter, säger Petra Strandberg på Resurscentrum.

Läs mer

Förskolan Boken provisorium med hög kvalitet

Den 5 mars drog förskolan Boken igång i bibliotekets gamla lokaler i Hjärups centrum. Boken är en tillfällig lösning fram till i höst då en helt nybyggd förskola ska finnas på plats i Trädgårdslunden i Åretruntbyn.

Läs mer

Ny lekplats i Hjärup

I vecka 39 kommer en ny lekplats att börja byggas för att ersätta ”Båtlekan” vid Åttegränd. Arbetet med att bygga den nya lekplatsen kommer att ta cirka 9 veckor och lekplatsen beräknas att vara klar för lek i slutet av november.

Läs mer

Så arbetar vi med våra barn och ungdomar

Fältassistenter och ungdomscoacher är väl bekanta med ungdomarna i kommunen och ger stöd på individ- och gruppnivå. Tillsammans med fritidsgårdar anordnar de aktiviteter under skolloven från årskurs 4 och uppåt.

Läs mer