Försenade barnomsorgsfakturor

På grund av tekniska problem har barnomsorgsfakturorna för mars blivit försenade. Vi räknar med att fakturorna kommer att komma fram till mottagarna under vecka 13.

Läs mer

Uppdaterade e-tjänster inom förskola, familjedaghem och fritidshem

Nu är våra nya e-tjänster för förskola, familjedaghem och fritidshem uppdaterade och i drift. I samband med detta har vi även infört Vklass för fritidshem där du som vårdnadshavare har tillgång till ytterligare tjänster.

Läs mer

Ändrad barnomsorgstaxa från och med 1 januari

Från och med den förste januari övergår Staffanstorps kommun till enhetlig barnomsorgstaxa oavsett barnets vistelsetid. Detta innebär att den tidigare deltidsavgiften tas bort vid årsskiftet.

Läs mer

Barnomsorgsfakturorna är försenade

Barnomsorgsfakturorna till vårdnadshavare med barn placerade på kommunala förskolor och fritidshem kommer denna månad att bli försenade på grund av ett fel i vårt it-system.

Läs mer

Förskolan Boken provisorium med hög kvalitet

Den 5 mars drog förskolan Boken igång i bibliotekets gamla lokaler i Hjärups centrum. Boken är en tillfällig lösning fram till i höst då en helt nybyggd förskola ska finnas på plats i Trädgårdslunden i Åretruntbyn.

Läs mer