Vi blir fler och fler

En ovanligt stark befolkningsökning skedde under 2016, både totalt under året men särskilt markant i december.

Läs mer

Staffanstorps befolkning ökar kraftigt

Det blir allt populärare att flytta till Staffanstorps kommun. Bara under årets åtta första månader har vår kommuns befolkning ökat med 322 personer. Ett av skälen till ökningen är det stora draget efter bostäder på nya attraktiva Vikhemsområdet.

Läs mer

Högsta invånarantalet någonsin i Staffanstorp

Staffanstorps kommun ökade sin befolkning kraftigt under juni månad 2016 med 98 personer till 23 273 invånare. Vid årets början fanns 23 119 invånare. Juni månads ökning är den största månadsvisa ökningen under de senaste fem åren.

Läs mer

Staffanstorp ökade sin befolkning 2015

Staffanstorp ökade sin befolkning 2015 med 125 personer (0,54 procent) till 23 119 invånare. Vid årets början fanns 22 994 invånare.

Läs mer

Befolkningen ökade vid halvårsskiftet till 23 046 invånare

Högsta invånarantalet någonsin i Staffanstorp! Efter ett minskande antal invånare i början på året (jan-april) sker en relativt kraftig ökning i maj och juni månader 2015. Ökningen sker i juni inom områdena födelseöverskott och inrikes flyttningsöverskott!

Läs mer

Högsta invånarantalet någonsin i Staffanstorp

Befolkningen ökar i maj till 23 017 invånare. Efter ett minskande antal invånare i början på året (jan-april) sker en relativt kraftig ökning i maj månad 2015. Ökningen sker glädjande nog inom alla tre områdena födelseöverskott, invandringsöverskott och inrikes flyttningsöverskott!

Läs mer