Vill du hjälpa barn i Staffanstorp med läxorna?

Bli barnrättskämpe – hjälp till med läxorna!
Att vara läxhjälpare tar två timmar varannan vecka i anspråk. Vill du veta mer? Kom på Rädda Barnens informationsmöte om läxhjälp på Staffanstorps bibliotek.

Läs mer