Har du plats?

I veckan skickar kommunen ut information om projektet ”Vi har plats” till alla kommuninvånare. Genom detta projekt vill kommunen skapa boendelösningar där både nya och gamla staffanstorpsbor kan mötas och skapa relationer som ledar till en bättre integration.

Läs mer

Har du plats?

Genom projektet ”Vi har plats” vill kommunen skapa boendelösningar där både nya och gamla staffanstorpsbor kan mötas och skapa relationer. Därför söker vi dig som vill hyra ut en hel bostad eller del av din bostad till en nyanländ staffanstorpsbo så att de kan påbörja sitt nya liv här i Staffanstorp.

Läs mer

Antagen detaljplan

Detaljplanen för Klockaregårdsvägen har antagits. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup.

Läs mer

Detaljplan för Norra skolan

Samrådstiden för detaljplanen för Norra skolan förlängs och kommer att pågå mellan 2016-05-09–2016-09-04.

Läs mer

Järnvägsutbyggnaden genom Hjärup

Tre av detaljplanerna som berör järnvägsutbyggnaden till fyra spår genom Hjärup, är nu ute på granskning. Ni läser om planerna på respektive projekts sida.

Läs mer

Samråd kring detaljplaner

2015-06-08 — 2015-07-12 pågår samråd kring tre detaljplaner: detalplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, detaljplanen för del av Stanstorps 1:6, Roos park i Staffanstorp, samt ändringen av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by.

Läs mer