Klart: Budget för 2021 har klubbats

På grund av den pågående coronapandemin flyttades årets budgetförhandlingar fram till den 9 december i kommunfullmäktige. Under onsdagskvällen klubbades nästa års budget.

Läs mer

Mer resurser till skola och socialtjänst samt kultur och fritid

Att vi blir allt äldre, i kombination med att skolan behöver bli effektivare, är två faktorer som påverkar Staffanstorps kommuns budget för 2017.

Läs mer

Budget 2017

Den 25 oktober presenterade företrädare för den styrande majoriteten – Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) – sitt budgetförslag för år 2017.

Läs mer

Budget 2014 inkl flerårsplan 2015-2016

Budget 2014 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2014 det sjuttonde året i rad med positivt resultat.

Läs mer

Budget 2013 – en budget i balans

Budget 2013 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2013 det sextonde året i rad med positivt resultat.

Läs mer