Upprustning av ytor vid Domsagovägen

Arbetet med upprustning av träd och buskar vid återvinningsstationen på Malmövägen/Domsagovägen har påbörjats och kommer att pågå till januari 2020.

Läs mer

Vårstädning i Hjärups buskage

I dagarna inleds arbetet med att föryngringsbeskära flertalet buskage i Hjärup. Dessa har lämnats att växa fritt under flera år och de har därför blivit vildvuxna och mer utbredda än vad som varit tänkt från första början.

Läs mer