Resekort för gymnasieelever läsåret 2019/2020

Du som går i gymnasieskolan får gratis resekort för dagliga resor till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är minst 6 km. Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Läs mer

Fler tider för uthämtning av busskort

Den 13-15 augusti klockan 13-16 har vi extra tider för gymnasieelever att hämta ut sina busskort på rådhuset i Staffanstorp. Medtag ifylld blankett och eventuellt kvitto på inbetalning av Jojo-skola Plus.

Läs mer