Applikation för trygghet

Hösten 2015 släpptes appen Coyards för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp. Staffanstorps kommun har varit med och utvecklat appen tillsammans med företaget Grannkompaniet AB. Med appen eller webbapplikationen kommunicerar grannar enkelt och säkert i slutna grupper.

Läs mer