Ökad trygghet för villaägarna i centrum

En ny pumpstation med tre högeffektiva propellerpumpar står nu redo inför höstregnen för att säkra att Borggårdsdiket inte svämmar över igen som 2006 och 2007.

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Som vi tidigare lovat fortsätter vi fotodokumentationen av dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket.

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Som vi tidigare lovat fortsätter vi fotodokumentationen av dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket.

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av dagvattenpumpstationen vid Reningsverket. Bilder från bygget läggs ut efterhand som arbetet fortskrider.

Läs mer