Arbeta som röstmottagare vid valet 2022

Valnämnden i Staffanstorps kommun söker nu intresserade personer som vill jobba som röstmottagare under val till riksdag, kommun och landsting i Sverige 2022.

Läs mer

– Vi måste ständigt värna om demokratin

Bland politiska nämnder och styrelser i Staffanstorp finns en som skiljer ut sig från de övriga: Demokratiberedningen.
– Demokrati grundläggs på lokal nivå. Vi gör ett viktigt arbete och vi är för det mesta överens, säger ordförande Shkurte Xhemajli (M) och vice ordförande Björn Stigborg (S).

Läs mer