Samråd för ändring av detaljplan för Brågarp, Kometen

Ändring av detaljplan för Brågarp 6:159, Kometen – östra delen har nu skickats ut på samråd.

Läs mer

Samråd för ändring av detaljplan i Hemmestorps Industriområde

Ändring av detaljplan för Hemmestorp 3:15 m fl, Hemmestorps industriområde har nu skickats ut på samråd.

Läs mer

Granskning av detaljplan för Vikhem IV

Från den 27/6 till och med den 4/9 är detaljplan för Vikhem IV ute på granskning.

Läs mer

Antagen detaljplan

Detaljplanen för Klockaregårdsvägen har antagits. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup.

Läs mer

Detaljplan för Norra skolan

Samrådstiden för detaljplanen för Norra skolan förlängs och kommer att pågå mellan 2016-05-09–2016-09-04.

Läs mer

Detaljplan för ny skola

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27 att sända ut detaljplanen för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i Norra Staffanstorp på samråd

Läs mer