Detaljplanen för del av Stanstorp 1:6 – Roos Park är antagen

Detaljplanen för del av Stanstorp 1:6 – Roos Park antogs vid sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27:e april 2016.

Läs mer

Samråd och granskning av detaljplaner

2016-03-07 till och med 2016-04-03 pågår samråd respektive granskning av detaljplanen för del av Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV i Staffanstorp och detaljplanen för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen i Hjärup.

Läs mer

Fel datum i inbjudan till samrådsmöte för detaljplan i Hjärup

I följebrevet och på webbsidan för Detaljplanen för del av Hjärup 7:1 m fl, Västerstad, Skelettplan står fel datum i inbjudan till samrådsmötet. Det korrekta datumet ska vara onsdagen den 13 januari kl 18:00 i Hjärupslundskolans matsal.

Läs mer

Utställning 2 för detaljplan

Detaljplanen för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen i Hjärup går idag ut på en andra utställning.

Läs mer

Samråd och granskning av detaljplaner

Samråd respektive granskning av detaljplanerna för Hjärup Västerstad -skelettplan och Hjärup NO etapp 3 i Hjärup samt Roos park i Staffanstorp pågår 2015-12-14 — 2016-01-24.

Läs mer

Samråd kring detaljplan för ny bebyggelse längs Klockaregårdsvägen

Längs Klockaregårdsvägen i Hjärup planeras åtta nya radhus. Förslaget till detaljplan för den nya bebyggelsen är ute på samråd 2015-10-26 — 2015-11-23.

Läs mer