Detaljplanen för Hjärup 18:2 med flera, Åttevägen

Kommunfullmäktige har den 15/6 antagit detaljplanen för Hjärup 18:2 med flera, Åttevägen.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-26 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslaget samt att sända ut ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by på samråd.

Läs mer

Samråd kring detaljplaner

2015-06-08 — 2015-07-12 pågår samråd kring tre detaljplaner: detalplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, detaljplanen för del av Stanstorps 1:6, Roos park i Staffanstorp, samt ändringen av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by.

Läs mer

Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till detaljplan för Bjällerpsvägen (Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl) på utställning.

Läs mer

Samråd av planprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till planprogram för Hjärup Västerstad på samråd.

Läs mer

Utställning av detaljplan för området Pihlängen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 att ställa ut detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen. Utställning pågår 2015-03-13 — 2015-04-10. Den som har synpunkter på detaljplanen kan skicka in dessa skriftligt till Miljö- och […]

Läs mer