Antagande av detaljplanen för Åttevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-17 att anta:
Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen.

Läs mer

Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-04 att sända ut detaljplaner för del av Flackarp 2:9 Omformarstation, för del av Stora Uppåkra 12:2 Skola Hjärup NO och för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn på granskning.

Läs mer

Samråd kring detaljplaner

Under perioden 2014-06-16 — 2014-09-14 pågår samråd kring förslag till detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup.

Läs mer

Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-16 att anta detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen samt detaljplanen för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 i Vallby.

Läs mer

Antagande av detaljplan

Planens syfte är att ändra markanvändningen från partihandel till handel, dock ej med livsmedel. Ändringen möjliggör en utökad handelsetablering.

Läs mer

Samråd, utställning och granskning av detaljplaner

2014-03-10 till och med 2014-04-07 pågår samråd, utställning respektive granskning av detaljplanerna för ett flertal aktuella projekt i kommunen – Hjärup NO etapp2, Åkerslundshusen och Tågvägen i Hjärup, omformarstation i Flackarp samt Almlunda förskola i Kyrkheddinge.

Läs mer


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »