Järnvägsutbyggnaden genom Hjärup

Tre av detaljplanerna som berör järnvägsutbyggnaden till fyra spår genom Hjärup, är nu ute på granskning. Ni läser om planerna på respektive projekts sida.

Läs mer

Detaljplanen för Hjärup 18:2 med flera, Åttevägen

Kommunfullmäktige har den 15/6 antagit detaljplanen för Hjärup 18:2 med flera, Åttevägen.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-26 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslaget samt att sända ut ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by på samråd.

Läs mer

Samråd kring detaljplaner

2015-06-08 — 2015-07-12 pågår samråd kring tre detaljplaner: detalplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, detaljplanen för del av Stanstorps 1:6, Roos park i Staffanstorp, samt ändringen av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by.

Läs mer

Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till detaljplan för Bjällerpsvägen (Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl) på utställning.

Läs mer

Samråd av planprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till planprogram för Hjärup Västerstad på samråd.

Läs mer