Utställning av detaljplan för området Pihlängen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 att ställa ut detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen. Utställning pågår 2015-03-13 — 2015-04-10. Den som har synpunkter på detaljplanen kan skicka in dessa skriftligt till Miljö- och […]

Läs mer

Antagande av detaljplanen för Åttevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-17 att anta:
Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen.

Läs mer

Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-04 att sända ut detaljplaner för del av Flackarp 2:9 Omformarstation, för del av Stora Uppåkra 12:2 Skola Hjärup NO och för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn på granskning.

Läs mer

Samråd kring detaljplaner

Under perioden 2014-06-16 — 2014-09-14 pågår samråd kring förslag till detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup.

Läs mer

Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-16 att anta detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen samt detaljplanen för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 i Vallby.

Läs mer

Antagande av detaljplan

Planens syfte är att ändra markanvändningen från partihandel till handel, dock ej med livsmedel. Ändringen möjliggör en utökad handelsetablering.

Läs mer