Detaljplan för nya Anneroskolan

Detaljplanen för Anneroskolan har gått på samråd. Syftet med planen är att möjliggöra för en ny större skolbyggnad som kan ersätta den nuvarande och kunna ta upp till 420 elever.

Läs mer

Ny bostadsbebyggelse vid Åttevägen och Tågvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen samt del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd.

Läs mer

Samråd och utställning av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 att låta ställa ut förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen, samt att låta sända ut förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 på samråd. Utställningen respektive samrådet pågår 2013-05-06 — 2013-06-06.

Läs mer

Antagande av detaljplan.

Under perioden 2013-05-06 — 2013-06-06 pågår samråd kring ändring av detaljplan för Stanstorp 9:1 – Gamla Brandstationen.

Läs mer

Detaljplan antagen för Hjärups efterlängtade nya idrottsområde!

Detaljplanen för Hjärup idrottsplats antogs vid ett extrainsatt sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden idag 18:e mars 2013. Inom det nya idrottsområdet i Hjärup föreslås bland annat två konstgräsplaner och en gräsplan, ett klubbhus med förråd och parkering.

Läs mer

Förlängd utställningstid för detaljplan

Förlängd utställningstid och ett nytt informationsmöte för detaljplan vid Bjällerupsvägen. Det har tyvärr visat sig att utställningshandlingarna som skickades före julhelgen inte har nått alla mottagare enligt sändlistan.

Läs mer


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »