Utställning av detaljplan vid Bjällerupsvägen

Området för den föreslagna detaljplanen som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Läs mer

Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-12 att anta detaljplanen för del av Borggård 1:4, automatstation vid Borggårdsrondellen, samt ändringen av detaljplanen för del av Brågarp 6:159, Kometvägen.

Läs mer

Ny utställning av detaljplanen för Annerovägen/Skånevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 att på nytt ställa ut detaljplanen för Annerovägen/Skånevägen. Utställningen pågår 2012-07-09 — 2012-09-03.

Läs mer

Samråd kring detaljplan för området Pihlängen

Samråd kring detaljplanen för området Pihlängen söder om Bergströmshusen pågår 2012-07-09 – 2012-09-03. Samrådsmöte hålls onsdagen den 22 augusti 2012 kl 18.00 i Rådhuset, Staffanstorp.

Läs mer

Antagande av detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan

En detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan har antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13/6.

Läs mer

Granskning av detaljplan för nya Mellanvångsskolan

Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan finns nu ute på granskning under perioden 2012-03-26 — 2012-04-23. Detaljplanen innebär en ombyggnation av skolan, ny gestaltning av skolgården samt uppförande av ny sporthall inom skolans fastighet.

Läs mer