Samråd, utställning och granskning av detaljplaner

2014-03-10 till och med 2014-04-07 pågår samråd, utställning respektive granskning av detaljplanerna för ett flertal aktuella projekt i kommunen – Hjärup NO etapp2, Åkerslundshusen och Tågvägen i Hjärup, omformarstation i Flackarp samt Almlunda förskola i Kyrkheddinge.

Läs mer

Detaljplan för nya Anneroskolan

Detaljplanen för Anneroskolan har gått på samråd. Syftet med planen är att möjliggöra för en ny större skolbyggnad som kan ersätta den nuvarande och kunna ta upp till 420 elever.

Läs mer

Ny bostadsbebyggelse vid Åttevägen och Tågvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen samt del av Hjärup 4:2, Tågvägen på samråd.

Läs mer

Samråd och utställning av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 att låta ställa ut förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen, samt att låta sända ut förslag till detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 på samråd. Utställningen respektive samrådet pågår 2013-05-06 — 2013-06-06.

Läs mer

Antagande av detaljplan.

Under perioden 2013-05-06 — 2013-06-06 pågår samråd kring ändring av detaljplan för Stanstorp 9:1 – Gamla Brandstationen.

Läs mer

Detaljplan antagen för Hjärups efterlängtade nya idrottsområde!

Detaljplanen för Hjärup idrottsplats antogs vid ett extrainsatt sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden idag 18:e mars 2013. Inom det nya idrottsområdet i Hjärup föreslås bland annat två konstgräsplaner och en gräsplan, ett klubbhus med förråd och parkering.

Läs mer