Förlängd utställningstid för detaljplan

Förlängd utställningstid och ett nytt informationsmöte för detaljplan vid Bjällerupsvägen. Det har tyvärr visat sig att utställningshandlingarna som skickades före julhelgen inte har nått alla mottagare enligt sändlistan.

Läs mer

Utställning av detaljplan vid Bjällerupsvägen

Området för den föreslagna detaljplanen som ligger vid Bjällerupsvägen i centrala Kyrkheddinge, föreslås bebyggas med omkring 70 småhus i anslutning till ett blivande naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.

Läs mer

Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-12 att anta detaljplanen för del av Borggård 1:4, automatstation vid Borggårdsrondellen, samt ändringen av detaljplanen för del av Brågarp 6:159, Kometvägen.

Läs mer

Ny utställning av detaljplanen för Annerovägen/Skånevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 att på nytt ställa ut detaljplanen för Annerovägen/Skånevägen. Utställningen pågår 2012-07-09 — 2012-09-03.

Läs mer

Samråd kring detaljplan för området Pihlängen

Samråd kring detaljplanen för området Pihlängen söder om Bergströmshusen pågår 2012-07-09 – 2012-09-03. Samrådsmöte hålls onsdagen den 22 augusti 2012 kl 18.00 i Rådhuset, Staffanstorp.

Läs mer

Antagande av detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan

En detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan har antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13/6.

Läs mer