Antagande av detaljplaner

Antagande av detaljplaner för busstation vid Malmövägen, cirkulationsplats vid Kronoslättvägen/Västanvägen, nytt verksamhetsområde vid Västra infarten/Riksväg 11, ny bostadsbebyggelse på den gamla Hydrotomten samt för parker och ny bostadsbebyggelse i området Vikhem.

Läs mer

Antagna detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-07 att anta detaljplanerna för del av Nevishög 13:1, Hagalids rekreationspark samt del av Stanstorp 1:6, Annerovägen/Skånevägen.

Läs mer

Samråd för detaljplan över Rudolf Bååths väg/Borggårdsallén

Ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rudolf Bååths väg/Borggårdsallén finns ute på samråd under perioden 2011-06-27 – 2011-09-03.

Läs mer

Detaljplan för undercentral för fjärrvärmeanläggning

Ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, undercentral för fjärrvärmeanläggning antogs av miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-27 och vann laga kraft 2011-05-26.

Läs mer


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »